ปัญหาฝุ่นกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ เมืองหลวงแห่งมลพิษ

ใจหายทุกครั้งที่ขับรถขึ้นทางด่วนเลยค่ะ เพราะทุกวันนี้มองไม่เห็นยอดตึกเลย มันมืดไปหมด เหมือนมีหมอกตลอดวัน

Continue reading