Event at The mall bangkapi

Japan Discovery 2019

Kenko Shop ขนเครื่องนอนเพื่อสุขภาพจากประเทศญี่ปุ่น ไปจัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาสินค้าในงาน Japan Discovery 2019
เมื่อวันที่ 16-25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

Japan Discovery 2022

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2565 -2 ก.ย. 2565