Event at The mall bangkapi

Japan Discovery 2019

Kenko Shop ขนเครื่องนอนเพื่อสุขภาพจากประเทศญี่ปุ่น ไปจัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาสินค้าในงาน Japan Discovery 2019
เมื่อวันที่ 16-25 สิงหาคม 2019 ที่ผ่านมา