อาจารย์มิโฮะ มิฮาชิ ผู้เชี่ยวชาญด้านหมอนและการนอนหลับ

แนะนำอาจารย์

อาจารย์มิโฮะ มิฮาชิ อาจารย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางเรื่องการนอนหลับจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยประสบการ์ในการลองและแนะนำหมอนให้กับผู้คนกว่าหมื่นราย ทำให้เพียงเเค่สัมผัสศีรษะ อาจารย์ก็สามารถรู้ได้เลยว่า หมอนแบบใดที่เหมาะกับคนคนนั้น

ประวัติอาจารย์

อาจารย์เกิดที่เมืองโอกาซากิ จังหวัดไอชิ หลังจากได้ทำงานด้านการตลาด ให้กับบริษัทผลิตรถยนต์ อาจารย์ได้เดินทางไปยังประเทศอังกฤษ เมื่อกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่น อาจารย์ได้เข้าทำงานที่บริษัทผลิตเครื่องนอน ที่นั่นอาจารย์ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้คำปรึกษาในเรื่องหมอน, การตลาด, การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น หลังจากนั้น อาจารย์ได้เป็นผู้จัดการฝ่ายและได้ลาออกในปี 2003

อาจารย์คิดว่าปัจจัยของการนอนหลับสบายนั้นประกอบไปด้วยหลัก 3 ประการ นั่นคือการเตรียมสภาพแวดล้อมทางจิตใจ, สภาพแวดล้อมทางร่างกาย, และสภาพแวดล้อมทางการนอนหลับ 

โดยอาจารย์ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการนอนหลับและความเครียด, อาหาร, สีสัน, กายบริหาร, วิธีการหายใจ, และเครื่องนอน เป็นต้น 

อาจารย์ได้นำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของการนอนหลับ, การปรับเปลี่ยนเพื่อการนอนหลับสบายและวิธีการเลือกเครื่องนอน ผ่านการเป็นวิทยากร, เป็นนักเขียน, และให้คำปรึกษาส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องหมอนนั้น ด้วยประสบการณ์ในการลองและแนะนำหมอนให้กับผู้คนมากว่าหมื่นคน ทำให้เพียงแค่ได้สัมผัสศีรษะ อาจารย์ก็สามารถรู้ได้เลยว่าหมอนแบบใดที่เข้ากับคนคนนั้น 

อาจารย์มีบทบาทในการทำงานหลายด้าน ทั้งให้คำแนะนำที่มาจากการนอนจริงในหลายๆลักษณะท่วงท่า และรวบรวมวิธีง่ายๆที่ทำให้นอนหลับสบายผ่านทางทีวีหรือลงตามนิตยสารต่างๆ

ในฐานะ ที่เป็นผู้ชำนาญเฉพาะทาง อาจารย์มีส่วนในแผนงานขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนอน เช่น ให้คำปรึกษาแก่ผู้ผลิตเครื่องนอนหรือเตียง, พัฒนาหมอนหรือชุดนอน, จัดสภาพแวดล้อมในการนอนให้กับโรงแรม, เรียวคัง 

จากการเข้าถึงวิถีทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการนอนในปัจจุบันและวิทยาศาสตร์ที่รวมเรื่องการนอนเข้ากับเรื่องระบบพลังงาน จึงเป็นการส่งสัญญาณการนอนหลับที่เข้ากับยุคสมัยใหม่นี้ โดยจะเป็นการเรียกความรู้สึกร่วมของผู้คนที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

อาจารย์เป็นสมาชิกของการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการนอนหลับของประทศญี่ปุ่น, เป็นสมาชิกของการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการนอนหลับ, เป็นผู้ให้คำแนะนำระดับสูงเกี่ยวกับสุขภาพการนอนหลับโดยผ่านหลักสูตรด้านการนอนในสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยชิกะ, และจบหลักสูตรการดูแลบุคคลตามมาตรการการมหาวิทยาลัยโตเกียว4 เทอม 

โดยมุ่งทำงานในแต่ละวันโดยต้องการให้ในโลกนี้เต็มปี่ยมไปด้วยการนอนหลับสบาย

ผลงานตามสื่อต่างๆ

ตั้งแต่รายการโทรทัศน์ หลักๆเกี่ยวกับข้อมูลในการดำเนินชีวิต เช่น NHK, TBS. Nihon Telebi. Telebi Asahi 

ตลอดจน หนังสือพิมพ์อะซะฮี, หนังสือพิมพ์ไมนิชิ, หนังสือพิมพ์นิฮอนเคไซ, An An, Hanako, Croissant, Tarzan, Fujinkoron, Nikkei Business Associa, Nikkei Otona no OFF, Nikkei Health, Nikkei Woman, MRS, Domani, Oggi, Orange Page, Waraku, Midea, GoodsPress, Gainer, R25, AERA และอื่นๆ