เตียง | Bedstead

เป็นเตียงแบบ Semi-Order ยืดหยุ่นตามความต้องการ โดยท่านสามารถปรับลด-เพิ่มความสูงของเตียงได้ ±10ซม. ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เตียงสามารถตัดแบ่งเป็น 2 ชิ้นได้ เพื่อให้สะดวกในการขนย้ายสำหรับบ้านที่ทางเข้าไม่กว้างหรือต้องขนขึ้นไปหลายชั้น และแน่นอนสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ตัดแบ่งเตียงก็สามารถแจ้งได้เช่นกัน เราตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ให้ได้เตียงที่พอดีกับห้องของคุณที่สุด