กรณีผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่ง และผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาจากการผลิตของบริษัทฯ

สำหรับการซื้อผ่านทางหน้าร้านทุกสาขา กรณีผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาจากการผลิตของบริษัทฯ

กรุณานำสินค้าส่งคืนยังสาขาที่ท่านซื้อมา ภายใน 7 วันทำการ พร้อมใบเสร็จรับเงินที่เเนบไปพร้อมสินค้า ทางสาขาจะพิจารณาการเปลี่ยน-คืนสินค้า ตามแต่กรณี และการตัดสินใจของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามหรือขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อ Kenko Shop – customer service โทรศัพท์ 02-374-0420 หรือ 02-184-6779 (จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.)
หรือ Official LINE@ ID: @kenkoshop พร้อมแจ้งรายละเอียดความเสียหาย และใบเสร็จรับเงินที่แนบไปพร้อมผลิตภัณฑ์

สำหรับการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ กรณีผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาจากการผลิตของบริษัทฯ

1. ติดต่อ Kenko Shop – customer service โทรศัพท์ 02-374-0420 หรือ 02-184-6779

(จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.) หรือ Official LINE@ ID: @kenkoshop พร้อมแจ้งรายละเอียดความเสียหาย และภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินที่แนบไปพร้อมผลิตภัณฑ์

2. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งท่านกลับภายใน 2 วันทำการ

3. ในกรณีคืนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการการคืนเงินแก่ท่าน โดยการโอนเงิน (1) มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ และ (2) ค่าขนส่งที่ส่งคืนกลับมายัง

บริษัทฯผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่ ภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว

4. ในกรณีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ท่าน ในราคาเท่ากันหรือสูงกว่า

4.1 กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเท่าเดิม ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว

4.2 กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่า ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านและท่านได้ชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การส่งคืนผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาดังกล่าวกลับมายังบริษัทฯ พร้อมห่อสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง และจ่าหน้าที่อยู่ถึง
*ติดต่อบริษัทก่อนส่งสินค้ากลับคืนทุกครั้ง มิเช่นนั้นหากสินค้าหายจากการขนส่งบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกกรณี

บริษัท เคนโกพลัส จำกัด
297 ซ.รามคำแหง60 (สวนสน) ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 095-584-5257

หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินใจของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด