นโยบายการเปลี่ยน - คืนผลิตภัณฑ์

สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยน – คืนทุกกรณี
1. ชุดชั้นใน / กางเกงชั้นใน / ผ้าปิดตา
2. สินค้าที่ผ่านการซักและผ่านการใช้งานแล้ว
3. สินค้าขาด/ชำรุด จากการใช้งาน
4. สินค้ามีรอยเปื้อน มีกลิ่น อันเกิดจากการใช้งาน

หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน หากสินค้าได้รับการจัดส่งออกจากบริษัทไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี