นโยบายการเปลี่ยน - คืนผลิตภัณฑ์

สำหรับการซื้อผ่านทางหน้าร้านทุกสาขา กรณีผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาจากการผลิตของบริษัทฯ

กรุณานำสินค้าส่งคืนยังสาขาที่ท่านซื้อมา ภายใน 7 วัน (นับวันที่ซื้อสินค้าหรือรับมอบสินค้าเป็นวันแรก) พร้อมใบเสร็จรับเงินที่เเนบไปพร้อมสินค้า ทางสาขาจะพิจารณาการเปลี่ยน-คืนสินค้า ตามแต่กรณี และการตัดสินใจของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามหรือขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อ Kenko Shop - customer service โทรศัพท์ 02-374-0420 หรือ 02-184-6779 (จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.)
หรือ Official LINE@ ID: @kenkoshop พร้อมแจ้งรายละเอียดความเสียหาย และใบเสร็จรับเงินที่แนบไปพร้อมผลิตภัณฑ์

  • กรณีผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาจากการผลิตของบริษัทฯ

1. ติดต่อ Kenko Shop - customer service โทรศัพท์ 02-374-0420 หรือ 02-184-6779

(จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.) หรือ Official LINE@ ID: @kenkoshop พร้อมแจ้งรายละเอียดความเสียหาย และภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินที่แนบไปพร้อมผลิตภัณฑ์

2. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งท่านกลับภายใน 2 วันทำการ

3. ในกรณีคืนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการการคืนเงินแก่ท่าน โดยการโอนเงิน (1) มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ และ (2) ค่าขนส่งที่ส่งคืนกลับมายังบริษัทฯผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่ ภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว

4. ในกรณีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ท่าน ในราคาเท่ากันหรือสูงกว่า

4.1 กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเท่าเดิม ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว

4.2 กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่า ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านและท่านได้ชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • กรณีไม่พอใจในตัวผลิตภัณฑ์

1. ติดต่อ Kenko Shop - customer service โทรศัพท์ 02-374-0420 หรือ 02-184-6779

(จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.) หรือ Official LINE@ ID: @kenkoshop พร้อมแจ้งความต้องการ

2. ในกรณีต้องการคืนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการการคืนเงินตามมูลค่าผลิตภัณฑ์จริงที่ท่านซื้อ(ไม่รวมค่าส่งสินค้า) การคืนเงินจะคืนกลับทางช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระมา  ภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว

*กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต เงินจะเข้าระบบตามรอบบิลของท่าน ประมาณ 25-30 วันทำการ ตามระเบียบของธนาคารเจ้าของบัตร

4. ในกรณีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ท่าน ในราคาเท่ากันหรือสูงกว่า

4.1 กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเท่าเดิม ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว

4.2 กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่า ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านและท่านได้ชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การส่งคืนผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาดังกล่าวกลับมายังบริษัทฯ พร้อมห่อสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง
*ติดต่อบริษัทก่อนส่งสินค้ากลับคืนทุกครั้ง มิเช่นนั้นหากสินค้าหายจากการขนส่งบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกกรณี
** ในกรณีการขอคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้า เนื่องจากไม่พอใจในตัวผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้ามายังบริษัทให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

กรุณาส่งสินค้าคืนบริษัท โดยจ่าหน้าที่อยู่ถึง

บริษัท เคนโกพลัส จำกัด
297 ซ.รามคำแหง60 (สวนสน) ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 095-584-5257

หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินใจของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยน – คืนทุกกรณี
1. ชุดชั้นใน / กางเกงชั้นใน / ผ้าปิดตา
2. สินค้าที่ผ่านการซักและผ่านการใช้งานแล้ว
3. สินค้าขาด/ชำรุด จากการใช้งาน
4. สินค้ามีรอยเปื้อน มีกลิ่น อันเกิดจากการใช้งาน

หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน หากสินค้าได้รับการจัดส่งออกจากบริษัทไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี