งาน Japanese Healthy Fair จัดเป็นประจำทุกๆปี ปีละ 2 ครั้ง ที่ลาน Promotion ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ชั้น 4 ในปี 2017 นี้จัดเป็นครั้งที่ 11-12
โดยมีการจัดแสดง ลดราคาสินค้าพิเศษมากมาย พร้อมทั้งกิจกรรม Talk Show จากผู้ผลิตชาวญี่ปุ่น มาแนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และสินค้าต่างๆ

16-29 พฤศจิกายน 2017

TALK SHOW

กิจกรรม Talk Show โดยผู้ผลิตจากญี่ปุ่น มาให้ความรู้และแนะนำสินค้า
งาน Janpanese Healthy Fair ที่อิเซตัน ชั้น 4

Ener Boy

Mr.Ito มาให้ความรู้และแนะนำสินค้าที่จะเปลี่ยนน้ำดื่มธรรมาให้กลายเป็นน้ำดื่มไฮโดรเจน เพื่อสุขภาพที่ดี ภายใน 3 นาที เท่านั้น! และมีบริการตรวจวัดระบบไหลเวียนโลหิตอีกด้วย

Oshin

Mr. Watanabe ผู้ผลิตจาก Oshin มาแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับ ที่นอน B-Balance และแผ่นรองขา ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นระหว่างการนอนหลับ

งาน Janpanese Healthy Fair ที่อิเซตัน ชั้น 4

Kenko Shoes

Mr.Tsujiya ผู้ผลิต Kenko Shoes มาแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับรองเท้าเพื่อสุขภาพ Kenko Shoes เป็นรองเท้าที่ผลิตที่ญี่ปุ่น โดยออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

งาน Janpanese Healthy Fair ที่อิเซตัน ชั้น 4

BSFINE

Mr.Kadono ผู้บริหารจากแบรนด์ BSFINE มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม BSFINE ที่มีคุณสมบัติในการให้ความอบอุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ
และช่วยให้เลือดไหลเวียนดี