โปรดระวังสินค้าปลอม (หมอน King Series)


Posted on March 24, 2018 at 10:00 PMประกาศเตือนจาก Kenko Shop ระวังสินค้าปลอม หรือลอกเลียนแบบ (หมอน King Series)

ขณะนี้ ทาง Kenko Shop ได้ค้นพบร้านค้าออนไลน์ที่ทำการขายสินค้าปลอม โดยใช้ข้อมูลของหมอน King Series จากประเทศญี่ปุ่นมาโพสต์เป็นภาษาไทยในการหลอกขายสินค้า [Link ร้านค้าออนไลน์ที่หลอกขายสินค้า > https://goo.gl/jPoeUe]

ณ ปัจจุบัน Kenko Shop ได้รับลิขสิทธิ์การนำเข้าสินค้าของ หมอน King Series โดยตรงจากญี่ปุ่นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น

*ขอให้ลูกค้าทุกท่านโปรดระมัดระวังในการสั่งซื้อสินค้า

ภาพสินค้าได้ที่รับจากการสั่งผ่านทางร้านค้าออนไลน์ปลอม: https://goo.gl/jPoeUe