Pillow Adviser

แนะนำอาจารย์

พนักงานทุกคนของบริษัท เคนโกพลัส จำกัด ได้ผ่านการอบรมและทดสอบ การวัดความลึกของต้นคอ และการเลือกให้กับลูกค้า (Pillow Fitting Manual)

โดยผู้เชี่ยวชาญของประเทศญี่ปุ่น จากบริษัท Sleepeace จำกัด
โดยอาจารย์ มิโฮะ มิฮาชิ อาจารย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง ด้วยประสบการณ์ในการลองและแนะนำหมอนให้กับผู้คนมากว่า 10,000 คน ทำให้เพียงแค่ได้สัมผัสศีรษะ อาจารย์ก็สามารถรู้ได้เลยว่าหมอนแบบใดที่เหมาะกับคนคนนั้น

เกิดที่เมืองโอกาซากิ จังหวัดไอชิ หลังจากได้ทำงานด้านการตลาด ให้กับบริษัทผลิตรถยนต์ อาจารย์ได้เดินทางไปยังประเทศอังกฤษ เมื่อกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่น อาจารย์ได้เข้าทำงานที่บริษัทผลิตเครื่องนอน ที่นั่นอาจารย์ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้คำปรึกษาในเรื่องหมอน, การตลาด, การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น หลังจากนั้น อาจารย์ได้เป็นผู้จัดการฝ่าย และได้ลาออกในปี 2003

อาจารย์คิดว่าปัจจัยของการนอนหลับสบายนั้นประกอบไปด้วยหลัก 3 ประการ นั่นคือการเตรียมสภาพแวดล้อมทางจิตใจ, สภาพแวดล้อมทางร่างกาย, และสภาพแวดล้อมทางการนอนหลับ โดยอาจารย์ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการนอนหลับและความเครียด, อาหาร, สีสรร, กายบริหาร, วิธีการหายใจ, และเครื่องนอน เป็นต้น อาจารย์ได้นำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของการนอนหลับและ การปรับเปลี่ยนเพื่อการนอนหลับสบาย

วิธีการเลือกเครื่องนอน ผ่านการเป็นวิทยากร, เป็นนักเขียน, และให้คำปรึกษาส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องหมอนนั้น ด้วยประสบการณ์ในการลองและแนะนำหมอนให้กับผู้คนมากว่า 10,000 คน ทำให้เพียงแค่ได้สัมผัสศีรษะ อาจารย์ก็สามารถรู้ได้เลยว่าหมอนแบบใดที่เข้ากับคนคนนั้น อาจารย์มีบทบาทในการทำงานหลายด้าน ทั้งให้คำแนะนำที่มาจากการนอนจริงในหลายๆลักษณะท่วงท่า และรวบรวมวิธีง่ายๆที่ทำให้นอนหลับสบายผ่านทางทีวีหรือลงตามนิตยสารต่างๆ

ในฐานะ ที่เป็นผู้ชำนาญเฉพาะทาง อาจารย์มีส่วนในแผนงานขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนอน เช่น ให้คำปรึกษาแก่ผู้ผลิตเครื่องนอนหรือเตียง, พัฒนาหมอนหรือชุดนอน, จัดสภาพแวดล้อมในการนอนให้กับโรงแรม, เรียวคัง จากการเข้าถึงวิถีทางทั้งสอง นั่นคือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการนอนในปัจจุบันและวิทยาศาสตร์ที่รวมเรื่องการนอน เข้ากับเรื่องระบบพลังงานจึงเป็นการส่งสัญญาณการนอนหลับที่เข้ากับยุคสมัยใหม่นี้ โดยจะเป็นการเรียกความรู้สึกร่วมของผู้คนที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

อาจารย์เป็นสมาชิกของการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการนอนหลับของประทศญี่ปุ่น, เป็นสมาชิกของการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการนอนหลับ, เป็นผู้ให้คำแนะนำระดับสูงเกี่ยวกับสุขภาพการนอนหลับโดยผ่านหลักสูตรด้านการนอนในสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยชิกะ, และจบหลักสูตรการดูแลบุคคลตามมาตรการการมหาวิทยาลัยโตเกียว4 เทอม โดยมุ่งทำงานในแต่ละวันโดยต้องการให้ในโลกนี้เต็มปี่ยมไปด้วยการนอนหลับสบาย

ผลงานตามสื่อต่างๆ ตั้งแต่รายการโทรทัศน์หลักๆเกี่ยวกับข้อมูลในการดำเนินชีวิต เช่นNHK, TBS. Nihon Telebi. Telebi Asahi ตลอดจน หนังสือพิมพ์อะซะฮี, หนังสือพิมพ์ไมนิชิ, หนังสือพิมพ์นิฮอนเคไซ, An An, Hanako, Croissant, Tarzan, Fujinkoron, Nikkei Business Associa, Nikkei Otona no OFF, Nikkei Health, Nikkei Woman, MRS, Domani, Oggi, Orange Page, Waraku, Midea, GoodsPress, Gainer, R25, AERA และอื่นๆ


4 FL. AT ISETAN DEPARTMENT STORE

คุณศศิธร เปรมปรีดิ์ (ก้อย)

ได้ผ่านการอบรมในการให้คำแนะนำและ ปรึกษาเกี่ยวกับหมอน จึงขอรับรองว่า คุณศศิธร เปรมปรีดิ์ เป็น Pillow Coordinator

คุณดอกคูณ ปัสสาสุ (เอ๋)

ได้ผ่านการอบรมในการให้คำแนะนำและ ปรึกษาเกี่ยวกับหมอน จึงขอรับรองว่า คุณดอกคูณ ปัสสาสุ เป็น Pillow Coordinator

คุณผกามาศ แก้ววิเศษ (มะขาม)

ได้ผ่านการอบรมในการให้คำแนะนำและ ปรึกษาเกี่ยวกับหมอน จึงขอรับรองว่า คุณผกามาศ แก้ววิเศษ เป็น Pillow Coordinator

AT KENKOSHOP ramkhamhaeng branch

ชื่อ คุณกณิกา สุวรรณะ (แอ๊ด)

ได้ผ่านการอบรมในการให้คำแนะนำและ ปรึกษาเกี่ยวกับหมอน จึงขอรับรองว่า คุณกณิกา สุวรรณะ เป็น Pillow Coordinator